Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 101/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 49/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce

opłaty, stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie, powtarzanie

Zarządzenie Nr 51/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

dane osobowe, polityka, instrukcja

hasła: dane osobowe
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2017/2018 Rektora UKW z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia liczby modułów nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub twórcze przysługujących poszczególnym wydziałom w 2018 r.

nagrody, osiągnięciaa naukowe, twórcze

hasła: kadra
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski