Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w UKW
instrukcja, ochrona danych osobowych, systemy informatyczne, przetwarzanie

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio prorektorom
zmiana zarządzenia, struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy