Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 78/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy oraz Regulaminu hali sportowej, Regulaminu pływalni i Regulaminu określającego warunki pobytu grup zorganizowanych na terenie pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

regulamin, CEKFiS, hala sportowa, pływalnia

Uchwała Senatu Nr 103/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja muzyczna, animacja kultury muzycznej, prowadzenie zespołów muzycznych