Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 52/2012/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia aneksu do uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
aneks, Uchwała Senatu, szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia, rok akademicki 2013/2014

Uchwała Senatu Nr 29/2012/2013 z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Etyki na kadencję 2012-2016
powołanie, przewodniczący, Senacka Komisja Etyki, kadencja 2012-2016

hasła: komisja
publikacja: 31.07.2013

Uchwała Senatu Nr 28/2012/2013 z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap"
wyrażenie zgody, pokrycie wkładu własnego, inwestycja, CEKFiS, II etap

hasła: finanse
publikacja: 31.07.2013