Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w UKW
zmiana zarządzenia, przewód doktorski, opłaty, postępowanie habilitacyjne, stopień naukowy, tytuł naukowy