Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 80/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 42/2012/2013 Rektora UKW z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Nagród oraz Komisji Porozumiewawczej jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana Komisja Nagród, Komisja Porozumiewawcza, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane

Pismo okólne Nr 41/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania Uczelnianej komisji ds. regulacji wynagrodzeń oraz awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana komisja, regulacja wynagrodzeń, awanse, nauczyciele akademiccy

Uchwała Senatu Nr 98/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015
Załączniki do uchwały dostępne pod adresem https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/rekrutacja/podstawy_prawne
warunki, tryb rekrutacji, rok akademicki 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 97/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2013/2014
zakres obowiązków, pensum dydaktyczne, zajęcia dydaktyczne, godziny obliczeniowe