Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, usługi edukacyjne, studia stacjonarne, drugi lub kolejny kierunek studiów,  limit punktów ECTS

Zarządzenie Nr 22/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom UKW wykonującym pracę na stanowiswkach wyposażonych w monitory ekranowe
dofinansowanie, zakup okularów, pracownicy UKW

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego"
instrukcja, zasady, tryb likwidacji, składniki majątkowe

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2013