Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 134/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na Wydziale Humanistycznym
efekty kształcenia, zarządzanie, dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków, drugi stopień, WH

Uchwała Senatu Nr 116/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz oceny działalności Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2012/2013.
sprawozdanie z działalności, ocena działalności, Rektor

hasła: finanse kadra
publikacja: 19.07.2013 Paweł Januszewski