Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi w ramach prowizorium budżetowego na rok 2013
podział, dysponowanie, środki publiczne, prowizorium budżetowe, rok 2013

hasła: finanse
publikacja: 08.01.2013

Zarządzenie Nr 18/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
zmiana zarządzenia, w sprawie ustalenia wysokości opłat, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Uchwała Senatu Nr 31/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu
wszczęcie, postępowanie, nadanie, tytuł, Doktor Honoris Causa, Prezydent, Bronisław Komorowski

publikacja: 18.12.2012

Zarządzenie Nr 14/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wynagrodzenie, nauczyciele, wychowawcy, praktyki zawodowe