Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 124/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym
zniesienie, studia podyplomowe, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Uchwała Senatu Nr 121/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
utworzenie, studia podyplomowe, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Uchwała Senatu Nr 120/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
utworzenie, studia podyplomowe, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Uchwała Senatu Nr 119/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
utworzenie, studia podyplomowe, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Pismo okólne Nr 37/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 8 lipca 2013 r.

w sprawie: zmiany Pisma okólnego Kanclerza Nr 36/A/2013 r. z dnia 5 lipca 2013 r. dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej: Zadanie 1: Wprowadzenie do grafiki wektorowej i rastrowej; Zadanie 2: Grafika wektorowa i rastrowa z programowaniem obiektowym; Zadanie 3: Grafika komputerowa 3D Studio MAX - Podstawy 3D; Zadanie 4: Projektowanie i obsługa specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych "Festo Systemy mechatroniczne"; Zadanie 5: Projektowanie CAD w "Pro Enginering".
komisja, przetarg, zmiana składu komisji

Pismo okólne Nr 35/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wykonanie renowacji i czyszczenia elewacji w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy
komisja, przetarg, renowacja, czyszczenie elewacji

Zarządzenie Nr 88/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny