Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w UKW
zmiana zarządzenia, zasady zatrudniania, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 28.03.2013

Zarządzenie Nr 32/2012/2013 Rektora UKW z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zasady ewidencji, sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-WSb, wydatki strukturalne

hasła: finanse
publikacja: 26.03.2013