Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 47/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019

regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, terminy, dokumenty

hasła: regulamin
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zakładowy fundusz, świadczenia socjalne

hasła: regulamin
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia