Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 62/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U.2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594), a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2018/2019
zmiana, wytyczne