Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 43a/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie: organizacji semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunków mechatronika i edukacja techniczno-informatyczna
organizacja roku, rok akademicki 2012/2013, semestr letni, pierwszy rok, drugi stopień