Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 14/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wynagrodzenie, nauczyciele, wychowawcy, praktyki zawodowe

Pismo okólne Nr 12/2012/2013 Rektora UKW z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2012/2013
Uczelniana Komisja, Stypendium Rektora

hasła: komisja
publikacja: 28.11.2012

Pismo okólne Nr 11/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW
komisja, przetarg, zamówienie publiczne, sprzęt sportowy, CEKFiS

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora UKW z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2012 r. oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonarne

Zarządzenie Nr 5/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UKW w roku akademickim 2012/2013
zwiększenie, stypendium doktoranckie, dotacja podmiotowa, zadania projakościowe

Pismo okólne Nr 9/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli Akademickich, powołania komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych w UKW
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, odwoławcza komisja dyscyplinarna, recznik dyscyplinarny

hasła: komisja
publikacja: 12.11.2012