Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 44/2012/2013 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie bezpośredniego stosowania uchwał Senatu w wewnętrznej administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
uchwały Senatu, wewnętrzna administracja, bezpośrednie stosowanie

Zarządzenie Nr 113/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego "Regulaminu określającego zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programów edukacyjnych oraz innych Programów międzynarodowych"
Regulamin określający zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, Programy Ramowe UE, Programy edukacyjne, Programy międzynarodowe, zasady zatrudniania, zasady wynagradzania

Zarządzenie Nr 83/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kortów tenisowych Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
Regulamin, korty tenisowe, CEKFiS

hasła: regulamin
publikacja: 20.06.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 112/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30".
boisko sportowe, środki własne, zadanie inwestycyjne

hasła: finanse
publikacja: 20.06.2013

Zarządzenie Nr 80/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów, rok akademicki 2013/2014