Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 8/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz w strukturach organizacyjnych jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna podległa bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013
ustalenie wysokości opłat, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe, rok akademicki 2012/2013

Pismo okólne Nr 3/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na finansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2012/2013
komisja, doktoranci, zwiększenie stypendium, dotacja podmiotowa, zadania projakościowe

Zarządzenie Nr 109/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania i wypłacania ekwiwalentu za prane odzieży roboczej
zakładowa tabela norm, przydział, obuwie, odzież robocza, ochronna, środki higieny osobistej, zasady prania, wypłacanie ekwiwalentu