Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 42/2012/2013 Rektora UKW z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Nagród oraz Komisji Porozumiewawczej jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana Komisja Nagród, Komisja Porozumiewawcza, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane

Pismo okólne Nr 41/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania Uczelnianej komisji ds. regulacji wynagrodzeń oraz awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana komisja, regulacja wynagrodzeń, awanse, nauczyciele akademiccy

Uchwała Senatu Nr 98/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015
Załączniki do uchwały dostępne pod adresem https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/rekrutacja/podstawy_prawne
warunki, tryb rekrutacji, rok akademicki 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 97/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2013/2014
zakres obowiązków, pensum dydaktyczne, zajęcia dydaktyczne, godziny obliczeniowe

Uchwała Senatu Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
polityka kadrowa, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 07.06.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 94/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie kształtowania polityki kadrowej wobec pracowników administracji i biblioteki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
polityka kadrowa, pracownicy administracji, pracownicy biblioteki

hasła: kadra
publikacja: 07.06.2013 Paweł Januszewski