Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 84/2012/2013 Rektora UKW z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
Regulamin CEKFiS, struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 78/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy oraz Regulaminu hali sportowej, Regulaminu pływalni i Regulaminu określającego warunki pobytu grup zorganizowanych na terenie pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

regulamin, CEKFiS, hala sportowa, pływalnia