Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 67/2011/2012 Rektora UKW z dnia 16 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie terminu wypłat wynagrodzenia z tytułu urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
zmiana zarządzenia, wypłata, wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, nauczyciele akademiccy