Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
szczegółowe, warunki, postępowanie kwalifikacyjne