Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 83/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, ocena okresowa, regulamin, Kanclerz, Kwestor

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 37/2017/2018 Rektora UKW z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.
regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 04.05.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 10/2017/2018 Rektora UKW z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 12/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych na kadencje 2016/2020
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 23.04.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 9/2017/2018 Rektora UKW z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, pismo okólne, powołanie, uczelniany zespół

hasła: komisja
publikacja: 19.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
regulamin, fundusz, świadczenia socjalne

hasła: regulamin
publikacja: 18.04.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 8/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty kupna nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 15
powołanie, komisja przetargowa

hasła: komisja
publikacja: 10.04.2018 Paweł Januszewski