Akty prawne

Zarządzenie Nr 11/2007/2008 Rektora UKW z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Dokumentów dostaw, robót budowlanych, usług i obrotu materiałowego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
Regulamin, zamówienia publiczne, dostawy, roboty budowlane, usługi, obrót materiałowy

hasła:
Operacje:
04.12.2007
publikacja: Małgorzata Jendryczka