Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 7/2018/2019 Senatu UKW z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco na potrzeby projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

hasła: finanse
publikacja: 30.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2018/2019 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad określających honoraria recenzentów oraz dystrybucję egzemplarzy bezpłatnych
zasady, dystrybucja

publikacja: 20.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2018/2019 Rektora UKW z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji
zasady, dziedzina, dyscyplina, ewaluacja, osiągnięcia, działalność naukowa

hasła: nauka
publikacja: 13.11.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 5/2018/2019 Senatu UKW z dnia 30 października 2018 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Nr 101/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia
uchylenie, określenie, efekty kształcenie