Akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy pracy, studentów w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypadków pracowniczych w drodze do pracy i z pracy
zgłaszanie, ustalanie, przyczyny, dokumentowanie, wypadki przy pracy, w drodze do pracy, z pracy

Zarządzenie Nr 34/2007/2008 Rektora UKW z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie praw i obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
prawa, obowiązki, bezpieczeństwo i higiena pracy

hasła:
Operacje:
29.04.2008
publikacja: Sylwia Szyińska

Zarządzenie Nr 11/2007/2008 Rektora UKW z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Dokumentów dostaw, robót budowlanych, usług i obrotu materiałowego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
Regulamin, zamówienia publiczne, dostawy, roboty budowlane, usługi, obrót materiałowy

hasła:
Operacje:
04.12.2007
publikacja: Małgorzata Jendryczka