Akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych o spełnianiu warunków do podjęcia lub kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat
oświadczenia, warunki, podjęcie kontynuacji, studia stacjonarnem bez wnoszenia opłat

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora UKW z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego "Regulaminu określającego zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z Programów ramowych Unii Europejskiej, Programów edukacyjnych oraz innych Programów międzynarodowych"
Regulamin, zasady, zatrudnianie, wynagradzanie, uczestnicy, projekty finansowe, programy ramowe, edukacyjne, międzynarodowe