Akty prawne

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora UKW z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zaświadczenie, kredyt, pożyczka, zasady, wyłanianie najlepszych absolwentów

Zarządzenie Nr 55/2009/2010 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zasady, rejestracja, działanie, finansowanie, uczelniane organizacje studenckie, zespoły, koła naukowe

Zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora UKW z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
odpłatność, przewód doktorski, habilitacyjny, tytuł naukowy, profesor

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora UKW z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz substancjami, preparatami i czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
zasady postępowania, substancje, preparaty chemiczne, szkodliwe czynniki biologiczne, preparaty, czynniki, działania rakotwórcze

Zarządzenie Nr 9/2009/2010 Rektora UKW z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wynagrodzenie, nauczyciele, wychowawcy, opieka, studenci, praktyki zawodowe