Akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2009/2010 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
szkolenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy pracy, studentów w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypadków pracowniczych w drodze do pracy i z pracy
zgłaszanie, ustalanie, przyczyny, dokumentowanie, wypadki przy pracy, w drodze do pracy, z pracy

Zarządzenie Nr 34/2007/2008 Rektora UKW z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie praw i obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
prawa, obowiązki, bezpieczeństwo i higiena pracy

hasła:
Operacje:
29.04.2008
publikacja: Sylwia Szyińska