Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 60/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
zmiana, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji

Uchwała Senatu Nr 59/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu UKW Nr 21/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku weterynaria, Uchwałę Senatu UKW Nr 20/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku weterynaria oraz Uchwałę Senatu UKW Nr 22/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
zmiana, weterynaria

Zarządzenie Nr 34/2017/2018 Rektora UKW z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  z dnia 5 lipca 2017 r. sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności + oraz powołania przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Rady
wprowadzenie, regulamin, projekt, powołanie

hasła: dane osobowe
publikacja: 06.04.2018 Paweł Januszewski