Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 67/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 września 2018 r.

uchylające Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, procedura, rozliczenie, terminy, wypłata

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, ochrona danych osobowych

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2018/2019
powołanie, komisja, student

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2017/2018 Rektora UKW z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 26.09.2018 Paweł Januszewski