Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 76/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów historia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
określenie, zmiany

Uchwała Senatu Nr 75/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów historia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
określenie, zmiany

Uchwała Senatu Nr 51/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 29/2017/2018 Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

organizacji roku studiów drugiego stopnia kierunku inżynieria techniczno- informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów pierwszego stopnia
organizacja roku, studia drugiego stopnia, studenci pierwszego stopnia

Pismo okólne Nr 6/2017/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
powołanie, rada, KUTW

hasła: komisja
publikacja: 13.03.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 27/2017/2018 z dnia Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
składniki majątku, inwentaryzacja, instrukcja

hasła: finanse
publikacja: 13.03.2018 Paweł Januszewski