Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość opłat, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, powtarzanie zajęć

Uchwała Senatu Nr 113/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie bezpieczeństwem narodowym – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 112/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo w biznesie – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 110/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 109/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 108/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów socjologia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 126/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, inwestycja

hasła: inwestycje
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski