Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 53/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 52/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U.2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594), a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2018/2019

wytyczne, rady podstawowych jednostek

 

Uchwała Senatu Nr 50/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiana, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 49/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów biologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 48/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów biologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
określenie, zmiana, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 47/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
arkusz oceny, ocena okresowa, wzór

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, badania profilaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski