Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 46/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowej, dociepleniu elewacji oraz wymianie stolarki okiennej w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy.
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 45/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i nawierzchni utwardzonych na terenie obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 i 2a, Placu Weyssenhoffa 11 oraz Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy.
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

Uchwała Senatu Nr 44/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pn.: Modernizacja dróg wewnętrznych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 43/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy, polegającej na budowie Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 42/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 41/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne