Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 97/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, nauczyciel akademicki

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 16/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”
powołanie, zespół, projekt

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty kupna nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 34
powołanie, komisja przetargowa, oferta

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie krajowych podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów
podróż służbowa

hasła: kadra
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 114/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 111/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
uchylenie, system, jakość kształcenia