Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 101/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia