Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 129/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, polityka kadrowa

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.
zasady, wydawanie, dyplomy

hasła: dydaktyka
publikacja: 29.09.2017 Paweł Januszewski