Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 18/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zaświadczenia, studia doktoranckie, kredyt, pożyczka, absolwenci

hasła: finanse
publikacja: 07.02.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 5/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Regulacji Wynagrodzeń Pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
powołanie, Rektorska Komisja, regulacja wynagrodzeń

hasła: finanse
publikacja: 05.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
określenie, zakres, zadania rzeczowe, administracja centralna, administracja ogólna

Zarządzenie Nr 19/2017/2018 Rektora UKW z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w pokojach rotacyjnych w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wysokość opłat, zakwaterowanie, pokoje rotacyjne

hasła: finanse
publikacja: 26.01.2018 Paweł Januszewski

Pismo Okólne Nr 1/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług
ustalenie, wynagrodzenie, praca, minimalna, stawka godzinowa, zlecenie, usługa

hasła: finanse
publikacja: 19.01.2018 Paweł Januszewski