Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 49/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce

opłaty, stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie, powtarzanie

Zarządzenie Nr 51/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

dane osobowe, polityka, instrukcja

hasła: dane osobowe
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2017/2018 Rektora UKW z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia liczby modułów nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub twórcze przysługujących poszczególnym wydziałom w 2018 r.

nagrody, osiągnięciaa naukowe, twórcze

hasła: kadra
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019

regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, terminy, dokumenty

hasła: regulamin
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zakładowy fundusz, świadczenia socjalne

hasła: regulamin
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski