Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
zmiana, podział, kierunki, specjalność, studia stacjonarne, zajęcia dydaktyczne

hasła: dydaktyka
publikacja: 18.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 14/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2018 r.

uchylające Zarządzenie Nr 64/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczania umów zleceń zawieranych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
uchylenie, zasady, rozliczanie, umowa, zlecenia

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2017/2018 Rektora UKW z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2018 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe, przychody własne

hasła: finanse
publikacja: 09.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora UKW z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 29.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 22/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
rekrutacja, liczba miejsc, zasady, przyjmowanie, leureaci, finaliści

Uchwała Senatu Nr 19/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie potwierdzenia znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
potwierdzenie, osiągnięcia, praca, kandydat, stanowisko

hasła: dane osobowe
publikacja: 28.12.2017 Paweł Januszewski