Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
powołanie, komisja rektorska, wymagania, kwalifikacje

hasła: komisja
publikacja: 10.11.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 1/2017/2018 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego w sprawie możliwości utworzenia związku uczelni publicznych z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im.  Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
opinia, list intencyjny, możliwość, utworzenie, związek uczelni

Zarządzenie Nr 105/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, fundusz komercyjny

hasła: finanse
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2017/2018
powołanie, odwoławcza komisja, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski