Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2017/2018 Rektora UKW z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w jednostkę ogólnouczelnianą
zmiana, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, określenie, ogólny schemat, struktura organizacyjna

Pismo okólne Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do organizacji szkolenia oraz negocjacji umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”
wyznaczanie, osoby upoważnione, organizacja, szkolenie, negocjacje, umowa

Uchwała Senatu Nr 10/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ochrona, własność intelektualna, zasady komercjalizacji

hasła: regulamin
publikacja: 07.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nagrody Rektora, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 17/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za rok 2017 i rok 2018
wybór, podmiot, sprawozdanie finansowe

hasła: finanse
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 15/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów
zmiana, zasady, pobieranie opłat, usługie edukacyjne

hasła: finanse
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski