Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Pismo okólne Nr 3/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Imprez Masowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
powołanie, zespół, organizacja, imprezy masowe

hasła: komisja
publikacja: 14.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2017/2018 Rektora UKW z dnia 8 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 14.05.2018 Paweł Januszewski