Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
szkolenia, bhp, studenci, doktoranci

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
powołanie, komisja rektorska, wymagania, kwalifikacje

hasła: komisja
publikacja: 10.11.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 1/2017/2018 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego w sprawie możliwości utworzenia związku uczelni publicznych z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im.  Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
opinia, list intencyjny, możliwość, utworzenie, związek uczelni