Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 68/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Edukacji Muzycznej niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
zniesienie, forma kształcenia

Uchwała Senatu Nr 67/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filozofia
zniesienie, forma kształcenia

Zarządzenie Nr 45/2016/2017 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wprowadzenie, procedura, terminy, wypłata, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 25.04.2017 Paweł Januszewski