Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 87/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, regulamin, pomoc materialna

publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 86/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
regulamin, świadczenie, pomoc, student

hasła: finanse
publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 80/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 września 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 47/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyznawania przez rektora  pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wyróżnień za wybitne osiągnięcia
przyznanie, pracownicy, wyróżnienia

hasła: kadra
publikacja: 14.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 79/2016/2017 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy

hasła: finanse
publikacja: 05.09.2017 Paweł Januszewski