Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 62/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U.2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594), a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2018/2019
zmiana, wytyczne

Uchwała Senatu Nr 61/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
zmiana, zasady przyjmowania, laureaci, finaliści

Uchwała Senatu Nr 60/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
zmiana, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji

Uchwała Senatu Nr 59/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu UKW Nr 21/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku weterynaria, Uchwałę Senatu UKW Nr 20/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku weterynaria oraz Uchwałę Senatu UKW Nr 22/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
zmiana, weterynaria