Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 34/2017/2018 Rektora UKW z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  z dnia 5 lipca 2017 r. sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności + oraz powołania przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Rady
wprowadzenie, regulamin, projekt, powołanie

hasła: dane osobowe
publikacja: 06.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 95/2016/2017  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 roku  w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności UKW
zmiana, wysokość, koszty pośrednie

hasła: finanse
publikacja: 29.03.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 76/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów historia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
określenie, zmiany

Uchwała Senatu Nr 75/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów historia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
określenie, zmiany

Uchwała Senatu Nr 51/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 29/2017/2018 Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

organizacji roku studiów drugiego stopnia kierunku inżynieria techniczno- informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów pierwszego stopnia
organizacja roku, studia drugiego stopnia, studenci pierwszego stopnia