Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 129/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, polityka kadrowa

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski