Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 47/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
arkusz oceny, ocena okresowa, wzór

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, badania profilaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 46/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowej, dociepleniu elewacji oraz wymianie stolarki okiennej w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy.
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 45/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i nawierzchni utwardzonych na terenie obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 i 2a, Placu Weyssenhoffa 11 oraz Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy.
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

Uchwała Senatu Nr 44/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pn.: Modernizacja dróg wewnętrznych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 43/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy, polegającej na budowie Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 42/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski