Akty prawne

Zarządzenie Nr 94/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 91/2019/2020 Rektora UKW z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2020/2021
hasła:
Operacje:
28.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski