Akty prawne

Zarządzenie Nr 63/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
29.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Kanclerza UKW z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze” – ETAP I
hasła:
Operacje:
28.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
22.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 19/2020/2021 Senatu UKW z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr Aleksandry Rzyskiej
hasła:
Operacje:
21.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
15.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 16/2020/2021 Rektora UKW z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora ds. organizacji na UKW zbierania sondażowych wstępnych deklaracji zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
hasła:
Operacje:
07.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
31.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski