Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 155/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska – studia pierwszego stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, studia