Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 79/2016/2017 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy

hasła: finanse
publikacja: 05.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 77/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych.
warunki wynagradzania, praca, przyznawanie, świadczenie

hasła: regulamin
publikacja: 27.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 116/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 115/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 75/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin przepracowanych na studiach stacjonarnych w ramach usług edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
wynagrodzenia, godziny, studia stacjonarne, umowa cywilnoprawna

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 74/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich na podstawie stosunku pracy oraz mianowania
wyoskość, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia

Uchwała Senatu Nr 114/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia

Uchwała Senatu Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów
zasady, pobieranie, usługi, tryb, warunki

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski