Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 41/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne

Uchwała Senatu Nr 35/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Humanistycznym niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zniesienie, forma kształcenia, studia

Uchwała Senatu Nr 34/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Humanistycznym niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe
zniesienie, forma kształcenia, studia

Uchwała Senatu Nr 32/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Humanistycznym niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
zniesienie, forma kształcenia, studia