Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 29/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, nauczyciele akademiccy

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 28/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 27/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zaświadczenia, studia doktoranckie, kredyt, pożyczka, absolwenci

hasła: finanse
publikacja: 07.02.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 5/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Regulacji Wynagrodzeń Pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
powołanie, Rektorska Komisja, regulacja wynagrodzeń

hasła: finanse
publikacja: 05.02.2018 Paweł Januszewski