Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 76/2016/2017 Rektora UKW z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 13.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 73/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz umów dotyczących  warunków przyznawania stypendium doktorskiego
wprowadzenie, wzory, umowy, koszty, warunki przyznawania

hasła: finanse
publikacja: 12.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość opłat, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, powtarzanie zajęć

Uchwała Senatu Nr 113/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie bezpieczeństwem narodowym – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 112/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo w biznesie – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 110/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów