Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 64/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 90/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki.
uchylenie, wysokość, stawka, wynagrodzenie zasadnicze, asystent

hasła: finanse
publikacja: 14.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2016/2017 Rektora UKW z dnia 8 czerwca 2017 r.

sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wysokość, wynagrodzenie, nauczyciele, opieka, student

hasła: finanse
publikacja: 14.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2016/2017 Rektora UKW z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie określenia liczby modułów nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub twórcze przysługujących poszczególnym wydziałom w 2017 r.
określenie, moduły, nagrody, nauczyciele akademiccy

Uchwała Senatu Nr 99/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
uchylenie, ocena okresowa