Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 109/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 108/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów socjologia – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 126/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, inwestycja

hasła: inwestycje
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 124/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2017 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 121/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków, rodzaj zajęć dydaktycznych

hasła: kadra
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski