Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 98/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, ustalenie, warunki, rekrutacja

Uchwała Senatu Nr 95/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów drugiego stopnia zarządzanie bezpieczeństwem narodowym o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, kierunek studiów

Uchwała Senatu Nr 90/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki nazwy kierunku studiów „edukacja techniczno-informatyczna” na „inżynieria techniczno-informatyczna”
zmiana nazwy, kierunek, studia

Uchwała Senatu Nr 89/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizyka
zniesienie, forma kształcenia