Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
szczegółowe warunki, rekrutacja,

Uchwała Senatu Nr 86/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
zasady przyjmowania, laureaci, finaliści, olimpiady, stopień centralny

Uchwała Senatu Nr 84/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do senatów uczelni oraz rady naukowej instytutu o przedstawienie opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Michale Głowińskim
wystąpienie, wniosek, senat, uczelnia, rada naukowa

hasła: dane osobowe
publikacja: 02.06.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 83/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania promotora w procedurze o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Michałowi Głowińskiemu
powołanie, promotor, procedura, tytuł

hasła: dane osobowe
publikacja: 02.06.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 82/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Michałowi Głowińskiemu
wszczęcie, postępowanie, tytuł

hasła: dane osobowe
publikacja: 02.06.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 57/2016/2017 Rektora UKW z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018.
ustalenie, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 31.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 56/2016/2017 Rektora UKW z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 31.05.2017 Paweł Januszewski