Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 10/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ochrona, własność intelektualna, zasady komercjalizacji

hasła: regulamin
publikacja: 07.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nagrody Rektora, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 17/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za rok 2017 i rok 2018
wybór, podmiot, sprawozdanie finansowe

hasła: finanse
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 15/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów
zmiana, zasady, pobieranie opłat, usługie edukacyjne

hasła: finanse
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 14/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 13/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wydania pozytywnej oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UKW w roku akademickim 2016/2017.
wydanie, pozytywna ocena, funkcjonowanie, jakość kształcenia