Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 7/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria
zgoda, utworzenie, jednostka międzyuczelniana, jednolite studia magisterskie

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 6/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie powołania recenzentów opiniujących dorobek naukowy i zawodowy kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
powołanie, recenzenci, stanowisko, profesor nadzwyczajny

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja, studenci

hasła: komisja
publikacja: 17.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 27/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownicy, bhp

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
szkolenia, bhp, studenci, doktoranci

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
powołanie, komisja rektorska, wymagania, kwalifikacje

hasła: komisja
publikacja: 10.11.2017 Paweł Januszewski