Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 99/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
uchylenie, ocena okresowa

Uchwała Senatu Nr 98/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, ustalenie, warunki, rekrutacja

Uchwała Senatu Nr 95/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów drugiego stopnia zarządzanie bezpieczeństwem narodowym o ogólnoakademickim profilu kształcenia
utworzenie, kierunek studiów