Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 1/2017/2018 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego w sprawie możliwości utworzenia związku uczelni publicznych z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im.  Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
opinia, list intencyjny, możliwość, utworzenie, związek uczelni

Zarządzenie Nr 105/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, fundusz komercyjny

hasła: finanse
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2017/2018
powołanie, odwoławcza komisja, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 103/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.10.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych  ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018.
powołanie, komisja stypendialna, opiniowanie, wnioski

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2017 Paweł Januszewski