Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 1/2017/2018 Rektora UKW z dnia 9 października 2017 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 13/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Socjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, powołanie, komisja socjalna

hasła: komisja
publikacja: 09.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 90/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 05.10.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 144/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018
efekty kształcenia, ochrona środowiska

Zarządzenie Nr 100/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedury realizacji  przez pracowników będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego badań zleconych i komercjalizacji ich wyników.
procedura, realizacja, badania zlecone

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 97/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
wprowadzenie, zasady, korzystanie, obiekty

hasła: regulamin
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 96/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

uchylające zarządzenie Nr 65/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, wprowadzenie, zasady, ewidencja

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski