Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 80/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
stwierdzenie, zgodność, student, samorząd, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 11.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin, udzielenie, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia maksymalnej kwoty jednorazowej czynności prawnej, jakiej może dokonać Kanclerz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
określenie, kwota, czynność prawna

hasła: finanse
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność

hasła: finanse
publikacja: 04.05.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 78/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018
określenie, planowana liczba

Uchwała Senatu Nr 77/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
zmiana, rekrutacja

hasła: dydaktyka
publikacja: 27.04.2017 Paweł Januszewski