Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 70/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów przewodnictwo i pilotaż turystyczny – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 68/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Edukacji Muzycznej niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
zniesienie, forma kształcenia

Uchwała Senatu Nr 67/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zniesienia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych niestacjonarnej formy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filozofia
zniesienie, forma kształcenia