Akty prawne

Zarządzenie Nr 90/2019/2020 Rektora UKW z dnia 23 września 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
25.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 73/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
23.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 72/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 24/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Operacje:
23.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 71/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacje:
23.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 69/2019/2020 Senatu UKW z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie opinii wspólnoty Uniwersytetu dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (Londyn).

Operacje:
23.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 88/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Operacje:
22.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski