Akty prawne

Uchwała Nr 20/2020/2021 Senatu UKW z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia modyfikacji programu studiów dla kierunku Matematyka –stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
hasła:
Operacje:
23.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 października 2020 r.)

Uchwała 17/2020/2021 Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów

Zarządzenie Nr 53/2020/2021 Rektora UKW z dnia 8 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Operacje:
11.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 15/2020/2021 Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022