Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 45/2016/2017 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wprowadzenie, procedura, terminy, wypłata, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 25.04.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 44/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 kwietnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.
ustalanie, wysokość, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 12.04.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
wprowadzenie, regulamin, studia, termin, rejestracja, składanie, dokument

hasła: regulamin
publikacja: 12.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 56/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia
określenie, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia, dziedzina, nauki przyrodnicze

hasła: dydaktyka
publikacja: 06.04.2017 Paweł Januszewski