Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 129/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, polityka kadrowa

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.
zasady, wydawanie, dyplomy

hasła: dydaktyka
publikacja: 29.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 99/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 53/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018
zmiana, komisje

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 88/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r.  w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wzór, arkusz, ocena okresowa

hasła: kadra
publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 87/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, regulamin, pomoc materialna

publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 86/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
regulamin, świadczenie, pomoc, student

hasła: finanse
publikacja: 21.09.2017 Paweł Januszewski