Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 51/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
przyjęcie, regulamin, okresowa ocena

hasła: regulamin
publikacja: 09.03.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 50/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w określenia zasad prezentacji sztandaru, godła i flagi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
określenie, zasady, prezentacja, sztandar, godło, flaga

hasła: regulamin
publikacja: 09.03.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a także w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 29/2016/2017 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia  kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja, kierunek edukacja, inżynieria materiałowa, mechatronika