Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 80/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 września 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 47/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyznawania przez rektora  pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wyróżnień za wybitne osiągnięcia
przyznanie, pracownicy, wyróżnienia

hasła: kadra
publikacja: 14.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 79/2016/2017 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy

hasła: finanse
publikacja: 05.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 77/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych.
warunki wynagradzania, praca, przyznawanie, świadczenie

hasła: regulamin
publikacja: 27.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 116/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 115/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia