Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 60/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego imienia dr. Leszka Jana Malinowskiego
opinia, nadanie mienia, pracownia

hasła: dane osobowe
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 59/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
zasady przyjmowania, laureaci, konkursy, olimpiady

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 58/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
ustalenie, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 54/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
zatwierdzenie, wzór, dyplom, świadectwo

hasła: dydaktyka
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 53/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Oceny Kanclerza i Kwestora na kadencję 2016-2020
powołanie, Senacka Komisja, ocena, Kanclerz, Kwestor

hasła: komisja
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 52/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, ocena okresowa, Kanclerz, Kwestor

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski