Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 37/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego "Uniwersytecki System Obsługi Studiów" w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, polityka, bezpieczeństwo, użytkowanie, system informatyczny, USOS

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji wydziałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
określenie, zakres, zadania rzeczowe, komórki, administracja wydziałowa

Zarządzenie Nr 34/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
określenie, zakres, zadania rzeczowe, komórki, administracja ogólna, administracja centralna, pozostałe jednostki

Zarządzenie Nr 33/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
opłaty, zakwaterowanie, pokoje gościnne, domy studenta, pokoje rotacyjne

hasła: finanse
publikacja: 16.03.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2016/2017 Rektora UKW z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie procedury zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy i listów intencyjnych z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami zagranicznymi
procedura, zawieranie, umowa, list intencyjny, uczelnia, instytucja naukowa, podmiot zagraniczny

Uchwała Senatu Nr 44/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, rodzaj zajęć, warunki, zasady ustalania

hasła: kadra
publikacja: 14.03.2017 Paweł Januszewski