Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 75/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin przepracowanych na studiach stacjonarnych w ramach usług edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
wynagrodzenia, godziny, studia stacjonarne, umowa cywilnoprawna

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 74/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich na podstawie stosunku pracy oraz mianowania
wyoskość, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia

Uchwała Senatu Nr 114/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia od roku akademickiego 2017/2018
określenie, zmiany, efekty kształcenia, studia trzeciego stopnia

Uchwała Senatu Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów
zasady, pobieranie, usługi, tryb, warunki

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 76/2016/2017 Rektora UKW z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 13.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 73/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz umów dotyczących  warunków przyznawania stypendium doktorskiego
wprowadzenie, wzory, umowy, koszty, warunki przyznawania

hasła: finanse
publikacja: 12.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość opłat, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, powtarzanie zajęć